Retour procedure

Je hebt het recht om van mening te veranderen en je bestelling niet te houden. In dat geval, heb je gedurende 14 dagen te rekenen vanaf de dag na de levering van de producten, het recht om af te zien van de bestelling zonder motivering en om (alle of een deel van) de producten terug te sturen zonder betaling van een boete. Binnen de 14 dagen nadat we de producten die je terug stuurt ontvangen hebben, betalen we je de volledige aankoopprijs ervan terug.
De transportkosten van het terugzenden van de goederen zijn wel voor jouw rekening.

Wij aanvaarden enkel goederen die op voorhand met onderstaand formulier werden aangemeld voor een retourzending.

En vergezeld zijn van een ingevuld en ondertekend modelformulier:

Meesturen met retourzending:

Retourzending aanmelden.