Repeteren!

Veston: Ja maar, die prot moet er wél meteen op volgen. Anders klinkt dat niet natuurlijk. Zannemie:

Zeker, zeker, maar ik kan van die kreun niet goed naar een scheet. Alé, jawel, maar dan klinkt die niet

écht vettig. Die moet vettig, die scheet. Veston: Ja, vettig en tijdens die beweging. Zannemie: Dus wil

ik dat ritmisch doen. Zo, “Kreun. Prot. Sorry.” Veston:… Ah, just. “Kreun. Prot. Sorry.” … Ok. … Doet

die scheet nog eens. Van aan de scheet en verder.

bericht1